Eesti esimene Juunior Hackathon!

Pilt Nutilabori FB lehelt08-09.juunil 2017a. Rõuges toimunud esimene noortele mõeldud Hackathon möödus “välgukiirusel”(laste sõnad).

Tulemused. 

Koolielu lisab: Hackathoni eesmärgiks oli läbi mängulise lähenemise noorte üld- ja digipädevuste arendamine. Õpilasi suunatati märkama koolis ette tulevaid probleeme ja õppimisega seotud väljakutseid ning leidma nendele tehnoloogia või tarkvaraga seotud lahendusi. Hackathon on tarkvara arendamise maraton, kus paari intensiivse päeva jooksul jõutakse ideest valmis prototüübini. Põhikooli õpilastele hackathone tihti ei korraldata, sest sellel sihtrühmal ei ole veel valmis lahenduste meisterdamiseks vajalikke oskusi, seetõttu keskenduti juunior hackathonil noorte digioskuste arendamisele ning anti neile näpunäiteid. Selle maratoniga anti digipanus “EV 100” üritustesarjale.

 

“Nutikad ideed Eesti koolile EV 100”

NutiLabor kutsus kõiki IT-huvilisi kooliõpilasi 4.-8. klassidest võtma osa hackathoni “Nutikad ideed Eesti koolile EV100” ideekonkursist. Ka meie kooli 4.klassi õpilased jagunesid tiimidesse ja otsisid ideid, kuidas muuta koolielu paremaks nutikaid võimalusi kasutades. Meil oli 4 tiimi ja kaasatud olid kõik 4.klassi 15. õpilast! Ühtekokku esitas 4.klass võistlusele 16 ideed, mis on tegelikult suurepärane tulemus!

Nutilabor annab teada: Suur aitäh kõikidele nutikatele, kes jagasid meiega oma toredaid ideid. Hackathonile Rõugesse pääsesid järgmised võistkonnad: http://www.nutilabor.ee/eesti-kool-ootab-nutikaid-ideid/

Meie õpilased olid esitatud seega nelja võistkonnaga alljärgnevalt:

REHA: tegemist on meie poiste tiimiga(Reio, Ergo, Hugo, Ain), kes esitasid konkursile 3 ideed

AKK: meie tüdrukute tiim (Angelika, Katrin, Kaisa- Johanna), kes esitasid konkursile 2 ideed

Konguta ID: meie 4.klassi segatiim(Katarina, Rasmus, Otto), nemad  esitasid konkursile 5 ideed

Neljandiku pliksid: meie 4.klassi tüdrukte tiim(Annabel, Lea, Marleen, Anne- Mai), kes esitasid konkursile 6 ideed

Hackathoni laager toimub kahel päeval 8-9.juunil Rõuges