Eesti esimene Juunior Hackathon!

Pilt Nutilabori FB lehelt08-09.juunil 2017a. Rõuges toimunud esimene noortele mõeldud Hackathon möödus “välgukiirusel”(laste sõnad).

Tulemused. 

Koolielu lisab: Hackathoni eesmärgiks oli läbi mängulise lähenemise noorte üld- ja digipädevuste arendamine. Õpilasi suunatati märkama koolis ette tulevaid probleeme ja õppimisega seotud väljakutseid ning leidma nendele tehnoloogia või tarkvaraga seotud lahendusi. Hackathon on tarkvara arendamise maraton, kus paari intensiivse päeva jooksul jõutakse ideest valmis prototüübini. Põhikooli õpilastele hackathone tihti ei korraldata, sest sellel sihtrühmal ei ole veel valmis lahenduste meisterdamiseks vajalikke oskusi, seetõttu keskenduti juunior hackathonil noorte digioskuste arendamisele ning anti neile näpunäiteid. Selle maratoniga anti digipanus “EV 100” üritustesarjale.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s