Digikogemus

Digikogemus on kogemus, mida saadakse läbi õppimise ja õpetamise. Oleme harjunud, et traditsiooni kohaselt õpilased õpivad ja õpetajad õpetavad. Eesti haridusstrateegia aga räägib muutunud õpikäsitusest.
Meie digikogemus seabki esiplaanile õppimise kogemuste kaudu, mida jagame teistele ja probleemide kaudu, mis esitavad meile väljakutseid. Nende loov lahendamine toetab meie isiksuse arengut. Meie digikogemus kujuneb läbi aktiivse koostöö ja meeskonnana õppimise.
Meie meeskonda õpetatakse pilootprojekti raames kasutama kaasaegset digitehnoloogiat, et seeläbi paraneks meie digioskused ja me saaksime digimaailmas edukalt hakkama.

Me ise pole samuti olnud kitsid oma kogemuste jagamisel:

Digikogemuse vahetamine ja jagamine üle Eesti

eesti1

2014 aasta

* Eidapere kool uuris juuni keskel Smart- tahvli võimalusi ja viisikannel.ee võlusid. Vaata siit: http://www.eidaperekool.eu/node/139

* Keila Koolis pidas augustis, enne uut õppeaastat konverentsil”Augusti akadeemilised ahvatised”digimaailma minekust ettekande õpetaja Elin Karuoja. Uuri ettekannet siit: http://bit.ly/127iZOz

* Septembri lõpul külastasid meid Krabi kooli ja Varstu kooli õpetajad, kes samuti uurisid, kuidas me kasutame õppetöös digivahendeid. Nemad osalesid õppetundides ja võtsid aktiivselt osa õpetajate vestlusringist ja kogemuste jagamisest. Tagasiside siin: http://bit.ly/1CSzSYp

* Oktoobri alguspäevil sai jagatud digikogemusi logopeedidele- eripedagoogidele Rakverest, Tartust, Tallinnast, Harju-, Viljandi- ja Valgamaalt, kes kõik olid kunagi koos õppinud Tartu Ülikoolis defektoloogiat ja lõpetanud aastal 1984. Siis veel digivahendeid kaasaegses mõistes ei kasutatud, ehkki videofilme ja audiokassette juba liikus ning grafoprojektor koolis oli juba kõva sõna!

*23.oktoobril jagasime oma kogemusi koolist ja digimaailmast Tilsi kooli õpetajatega. Üllatsime neid Googledocsi küsimustikuga, paludes neil anda tagasisidet kogetule ja edasisi soovitusi meile. Uuri siit: Mida kasulikku said teada Konguta kooli külastades

*mentimeter17.novembril jagasime ja saime digikogemusi Pärnu Vanalinna Põhikooli digimeeskonnaga kohtudes. Oli rõõmus äratundmine, et meie koolikultuurid on vägagi sarnane teineteisega. Tegime ka digikoostööd ja suutsime pärnakaid üllatada(!) Mentimeetri hääletusvahendiga ning Todaysmeet.com keskkonna tutvustamisega: Todaysmeet

*19.novembril jagasime digikogemust ja digipöördumise mõtteid Saaremaa koolijuhtidele, keda oli ühtekokku 25

*26.novembril käisid digipöördumist uurimas Tartu maakonna klassiõpetajad oma ainesektsiooni raames. Uudistajaid oli Rõngust, Lähtelt, Mehikoormast, Luunjast jm.

*2.detsembril jagasime taas kogemusi. Seekord olid külas Võrumaa koolijuhid, kes esitasid meile hulgaliselt digipööramise ja digipöördumise küsimusi. Õpetajad said esitleda oma osavaid diginäppe: Padlet, Kahoot, Todaysmeet, Blubbr, fastfingers- olid keskkonnad, mida koos uuriti.

*8.detsembril uurisid Räpina Aianduskooli juhtkond ja õppetoolide juhendajad kuidas digipööret ette võtta oma koolis ja kuidas õpetajaid digiusku keerata. Õppekäigust kasvas välja koostöö ettepanek nii õpetajate kui õpilaste osas. Meie aga olime rõõmsad, et saime külaliste vastuvõtuga tänada Rapina Aianduskooli suurepärase sõbrapäeva tomatiprojekti eest! Muidugi me tegime projekti edasiarendamiseks ka ettepanekuid!

*19.detsembril, veerandi viimasel päeval võtsime vastu külalisi Sillamäelt Kannuka Põhikoolist, toimus esimene vene keelne majatutvustus ja ringkäik. See oli väga põnev kogemus ja sellest koosõppimisest sugenes mitu ideed- eelkõige keelte õppimiseks ja keelepraktikaks kuni suviste laagriteni välja. Külalistele olime me ühed esimesed eesti kooli igapäevaelu näitajad. Digipöördest oldi kuulnud ja nemadki on teadvustanud pöörde vajadust ja võimalikkust.

*22.detsembril jagasime oma maja ja teadmisi Ülenurme Gümnaasiumi ja vallaga. Palju huvi pakkus lasteaia moodulmaja ja sellega kaasnevad võimalused.

*29.detsembril  võõrustasime külalisi Sillaotsa Põhikoolist. Aastalõpu kogemuste jagamine- vahetamine oli meeleolukas ja kasulik.

2015 aasta

*27.jaanuaril oli majas taas lahtiste uste päev. Sedapuhku võõrustasime Tartu maakonna õppealajuhatajaid. Tutvustasime koolimaja kui õpikeskkonda ja näitasime, kuidas tundides digivahendeid kasutame. Vastastikku kasulikud kogemused!

*5.veebruaril saime oma digikogemusi jagada Saverna Põhikooli õpetajatega Põlvamaalt. Seekord olid koolis ka külalisõpilased, kes õppisid koos meie 6.klassi õpilastega. Taoline õpilasvahetus oli uus kogemus meie lastele.

*10.veebruaril 2015 võõrustasime Pühajärve Põhikooli õpetajaid, kes tundsid elavat huvi digipööramise ja digipöördumisega seoses

*16.märtsil 2015, vaheaja esimesel päeval rõõmustasime Palupera Põhikooli õpetajate pere üle Valgamaalt. Meil oli paljustki rääkida, sealhulgas 6.klassi juba toimunud õpilasvahetuse ja digipöördumise üle.

*19.märtsil 2015 saime kokku Tartu Raatuse Põhikooli digipöördest huvitunud õpetajatega. Aeg möödus lennates. Loodetavasti kogemused jäävad!

*07.aprillil 2015 uudistas digivärki 20 Vara Põhikooli inimest. Meil oli suur au jagada kogemusi juba 100-ndale külalisele sellel, 2015aastal!

*20.aprillil 2015a. oli tore kohtumine Randvere kooli inimestega. Ja JukuAkadeemia sai jälle tuntumaks nagu digipööraminegi koolis ja digimõtte omaksvõtmine.

*24.aprillil 2015a. jagasime oma digitarkusi ja mandriinimeste koolikogemusi rõõmsale Kärla Põhikooli perele.

*18.mail 2015a. ennelõuna veetsime koos Peetri Kooliga Harjumaalt üheskoos kogemusi vahetades.

*22.mail 2015a. saime kokku Salme Põhikooli kolleegidega Saaremaalt. Aeg lendas linnutiivul!

*10-11.juunil 2015a. jagasime oma kooli digikogemusi Nuhvlispordi raames Tartumaa tervistedendavate koolide ja lasteaedade esindajatele Tartumaa VI terviseedendajate laagris. Osalisi üle 50-ne!

*11.juunil 2015a. sai meie kooli digi- ja koolikeskkonna kogemustest osa Kunda Ühisgümnaasiumi koolipere. Ja jälle oli tore koos  olla!

*15.juunil 2015a. võtsime vastu Pärnu- Jaagupi Gümnaasiumi digi-uudishimulikke kolleege. Oli meeleolukas kogemuste vahetamise päev!

*10.septembril 2015a. võõrustasime Elva Gümnaasiumi juhtkonda ja kavandasime koostööd. Ootame sellelt palju!

*9.oktoobril 2015a. rõõmustasime Kuressaare Gümnaasiumi kolleegide üle. Toimus selle aasta esimene VOSK-i päev.

*20.oktoobril 2015a. jagasime kogemusi Viljandimaaga, sest külla oli tulnud väga uurimishuviline ja põhjalik Holstre Kool.

*5.novembril 2015a. esitlesime oma digikogemusi, IT-olukorda ja võimalusi väikeses maakoolis Eesti Vabaerakonna esindajatele, kelle mureks oli internetiühendus ja ebavõrduse teke linna- ja maaelanike vahel:Loe siit edasi

*4.detsembril 2015a. tutvustasime oma kooli ja oma kogemusi, sh.digikogemusi Haridus- Teadusministeeriumi inimestele. Nii palju ja nii esinduslikus koosseisus haridusinimesi, HTM-i osakonnajuhatajaid ja HTM-i kantslereidki pole ühel ajahetkel Konguta koolis veel viibinud. See oli ajalooliselt märgiline päev, mille õnnestumisele aitasid kaasa nii külalised, kui koolipere ja vallavanemgi!

2016 aasta

*15.veebruaril olime koostööpartneriks INNOVE ja HTM-ile koolijuhtide koolituse õppepäeva läbiviimisel. Koolimajas said VOSK-i päevast, meie kooli igapäevasest elukorraldusest ja digikogemustest osa algajad koolijuhid. Nii paljudele küsimustele, kui esitati sellel päeval, ei ole me kaua aega pidanud vastama. Oli töine ja huvitav päev!

*18.märtsil kohtusime Pala kooli kolleegidega ja arutlesime kooli ja õppimise- õpetamisega seonduvat ja muidugi jagasime ka Digipöörde kogemusi. Oli vahetu ja rõõmus kogemuspärastlõuna!

*28.märtsil Rannu, Rõngu, Palupera, Puka, Elva ühinemisläbirääkimistest osavõtjad uurimas kooli ja loomulikult ka digikogemusi

*29.märtsil NYC ja Ameerikamaa meie koolis:)

*27.aprillil väisas meid Antsla Gümnaasiumhttp://www.antslakk.edu.ee/ esindus. Ja juttu jätkus kauemaks…:)

*02.mail Lahtiste Uste Päev koolis ja ühiselt võõrustasime Tartu maakonna algklassiõpetajaid, keda oli Rõngust, Valgutast, Kuustest, Kambjast, Lähtelt, Nõost ja mujaltki.

*09.mail rõõmustasime Tartu Kesklinna Kooli pedagoogide külaskäigu üle, saime näidata kogemusi digipöörde vallas ja saime jagada kogemusi laste arendamisel

*10.mail jagasime rahvusvahelisi kogemusi Konguta valla sõprusvallale ja  Kinnula valla Nurmela koolile Soomemaal

*10.august ÜPUI suvepäevadel Nõos Jagame!

*16.septembril kohtusime Puhja Gümnaasiumi pedagoogidega ja digitarkused ning “Väikese teo terviserada” sulasid üheks:)

*07.oktoobril Kambja Lasteaed “Mesimummid” personaliga veetsime koos mitmeid inspireerivaid koostöiseid tunde ja kogemuste jagamisi

*11.oktoobril jagasime digikogemusi Varstu Keskkoolis nii õpetajatele kui ka lastevanematele. Väga tore õhtupoolik Võrumaal!

*25.oktoobril võtsime vastu digimaailmast innustunud õpihuvilisi pedagooge Retla- Kabala Põhikoolist. Ja hommik möödus lennates…

*25.oktoobril jagasime oma kooli kogemusi Saku Gümnaasiumi 85.sünnipäevale pühendatud hariduskonverentsil. Oli põnev väljakutse!

*26.novembril avasime oma koolimaja uksed Tallinna Pelgulinna Gümnaasiumi perele. 40 vaprat kolleegi, kes trotsisid rikkiläinud bussi, jagasid meiega omi kogemusi ja uudistasid meie tegemisi. Aitäh ühiste hetkede eest!

2017 aasta

*10.veebruaril Läänemaa haridusuuendusest huvi tundvad kolleegid(direktorid, õppejuhid, õpetajad jt) 31-se esindusliku delegatsioonina meie kooli haridusuuendusi uudistamas. Nende tegemistel saab heita silma peal siit: Blogi

*03.märtsil võõrustasime Merivälja Kooli asja- ja huvitundlikke kolleege. Oli tore mõlemapoolne mõtte- ja kogemuste vahetus. Merivälja kool

*24.märtsil avasime uksed ja kogemused Tartu maakonna lasteaiajuhtidele ja päikseline kevadpäev muutus veelgi kaunimaks, ehkki oli endiselt asjalik ja tõsine tööpäev. Külalisi oli üle maakonna: Elva, Rannu, Puhja, Valguta, Tõravere, Lohkva, Kavastu, Luunja, Melliste, Kallaste, Võnnu, Ilmatsalu, Kõrveküla, Lähte kolleegid.

*17.aprillil võõrustasime Pärnumaa koolijuhte ja õppealajuhatajaid. Kohtumiseseks planeeritud aeg jäi napiks- oleksime tahtnud veel omavahel mõtteid vahetada ja haridusprobleemide üle arutleda.

*21.aprillil lisandus meie kooli väisanud ja kogemuste jagamise- vahetamise ühisõppimisel osalenute külaliste nimekirja Tartu WaldrofGümnaasium 

*29.aprillil võõrustasime Kavastu Lasteaed- Algkool särasilmseid ja teotahtelisi kolleege

*09.mail jagasime Eesti hariduskogemust ja Konguta kooli kogemusi Soome Vabariigi Kinnula valla esindajatele

*30.mail jagasime häid praktikaid Balti Uuringute Instituudi inimestele

*09.juunil kadusid minutid ja tunnid märkamatult Mooste Põhikooli innuka perega! Ja päike sillerdas, linnud laulsid, sirelid õitsesid ja jutud jooksid…

*20.juunil jagasime ja vahetasime kogemusi Ääsmäe Põhikooli  perega ja taas oleksime tahtnud, et aeg ja ühishetked oleksid kestnud kauem. Aitäh! Tänud Elinile ja Evale kaaspanustamise eest:)

*08.augustil uudistasid jalgratastel koolijuhid(25 vaprat!)  “Kuidas elad Tartumaa kool?” üle- Eestilise matka raames meie kooli tegemisi. Eestvedajaks juba 8.aastat Tarmo Post Elva Gümnaasiumist ja vastuvõtjatest kuuluvad tänusõnad kooli esindajatele- tutvustajatele Margitile ja Evale:)

*20.augustil jagasime kogemusi sõprusvald Kinnula delegatsioonile Soomemaalt

*02.oktoober külalised Illinoisist USA-st ja saatjameeskond Puhja Naisseltsist said aimu meie digipöördelisest koolist

*23.novembril jagasime kogemusi Tartu Ülikooli Avatud ülikooli väga inspireeritud üliõpilastega(20 usinat õppurit)

2018 aasta

*18.jaanuaril tutvustasime oma kooli kogemusi seoses maakondliku 2.klassi õpilasmängu korraldamisega. Külalisi oli Tartu-, Jõgeva-  ja Valgamaalt ning uuest Elva ühendvallast.

14.veebruaril uurisid meie kooli kogemusi Hollandi koolijuhid ja kõrgkoolide õppejõud ning magistrandid. Rahvusvaheliste kogemuste päev nii neile kui meile

*1.märtsi veetsime kogemusi vahetades ja meie kooli kogemusi jagades Kohtla- Järve Järve Gümnaasiumi perega( 30 kolleegi). Külaliste  kooli koduleht siin:  http://www.jarve.edu.ee

*23.märts Elva valla volikogu istungil osalejatel ja külalistel oli võimalus tutvuda meie digikooliga

* 04.aprill Voore Põhikooli projekti “Muutunud õpikäsituse rakendamine” I koolituspäev toimus meie koolis, mil külalised saabusid juba 1.tunni ajal ja lahkusid peale õpilaste lahkumist… Asjatundlikud haridusinimesed otsisid vastuseid haridusküsimustele:)

*13.mai SA Innove ja Haridus- ja Teadusministeeriumi programmi “Hariduse tulevikutegijad” saamas osa meie kooli kogemustest’

*30.august Sõbralik ja vastastikku rikastav kohtumine kolleegidega Ruila Põhikoolist

*16.november külastasid meid Rakvere Põhikooli haridusinimesed. Nemad kajastasid külaskäiku meie juurde ka oma kooli kodulehel Kogemus rikastab!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s