Digitunskel

Digitunskel on meie kooli õpetajate ühisloomingust ja koostööst sündinud sõna, mille all mõeldakse digitunni ülesehitust ehk tunni kava.

“Digitunskel” koosneb justkui kolmest sõnast, millest esimene osa “digi” tähendab IT vahendite kasutamist, sõnaosa “tun” pärineb tavalisest sõnast tund ja sõnaosa “skel” pärineb sõnast skelett. Ehk siis tegemist on digitunni skeletiga ehk kavaga. Skelett seepärast, et tahaksime anda justkui selgroo(raami) tunniks, mida siis iga kasutaja saab enesele sobivaks kujundada.

sonaus

Esitasime uudissõna “digitunskel” Eesti uute  sõnade otsimise võistlusele Sõnavõistlus ja põhjenduseks kirjutasime alljärgnevat:

“Eesti elukestva õppe strateegia 2020” näeb ette digipöörde hariduses, mis toob omakorda kindlasti kaasa vajaduse uudissõnade järele. Samas on selge, et klassikaline tunnikonspekt on oma elu ära elanud. Elu on muutunud kiiremaks, tekstid lühemaks, nii ka tunnikavad. Pakume välja “digitunskli”, et sellega tähistada nn. digitaalset tunnikava. Koosneb sõnadest: digi- tund- skelett ehk siis digivahendeid kasutatava tunni kava. Arvame, et taoline sõna aitab eristada klassikalist ja vana õpikäsitusega kooskõlas olevat tunnikava uue õpikäsitusega lisandunud ja digitaalseid vahendeid kasutava tunni kavast. Samas on ka skeleti-mõiste oluline, sest “skelett” annab justkui pidepunktid, millele siis erinevad õpetajad erinevat “liha luudele kasvatavad”.

Meie digitunsklid:

Õpilugu “Reisima!”. Sobib 4-6.klassile

Õpilugu “Söönuks 1 euroga” 1-6.klassile

Õpilugu “Luuleraamat” 3.-4. klassile

Õpilugu “Minu pere nädala tsekid” 1.-4. klassile

Ümberpööratud klassiruum suhtlemisõpetuses 6.klass

Ümberpööratud klassiruum suhtlemisõpetuses, 6.klass

Ümberpööratud klassiruum suhtlemisõpetuses, 6.klass

Digitunskel “Rändlinnud” 1. klassile

Digitunskel “Suvi astub sügisesse” 1. klassile

Digitunskel “Secret Codes” 5. klassile 

Digipäev 6. klassile

Digipäev 2. klassile

Digipäev Creative writing (Loovkirjutamine ühiskirjutamisprogrammiga Google Drives) 6. klassile– inglise keel

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s